Ken. - ийн Блог

Тайлагдашгүй нууц. /Цөл дэх зураг/

2008 оны 03-р сарын 30 Нийтэлсэн Батмөнх
Перу улсын Наска цөлд дэлхийн урлагийн хамгийн том гайхамшигтай зураг, 1939онд хүртэл тайлбарлашгүй хэвээр байсан хүн төрөлхтөний бүтээл юм.  1939онд цөлийн хөндий дээгүүр нисэн өнгөрсөн жижиг онгоцны нисгэгч өөр хоорондоо сүлжилдсэн зураасан шугам, янз бүрийн хурц мохой өнцөг бүхий дүрсииг ажиглажээ. Дэлгэрэнгүй»